неділя, 26 квітня 2020 р.

Завдання для учнів 8А класу

з англійської мови
(27.04.2020 - 01.05.2020)
Читати впр.1 ст.212, впр.2 ст.212-213 (vocabulary box), усно відповісти на запитання впр.3 ст.214, читаємо впр.4  ст.214-215; письмово доповнюємо впр.5 ст.216, впр.7 ст.216-217; читати, вміти перекладати впр.8 ст.218-219.

Завдання для учнів 5А-го класу

з англійської мови
(27.04.2020 - 01.05.2020)
Читаємо впр. 1 ст.210, письмово відповісти на запитання впр. 2 ст.211, письмово воконати впр.3 ст.211 + (vocabulary box), читаємо, вміти перекладати впр.5 ст.212-213, усно відповісти на запитання впр.6 ст.213, читати ст.215, оглянути та опрацювати, законспектувати впр.1 ст.216, вправи письмово 2,3,4ст.217, читати впр.7 ст.218-219.

Завдання для учнів 8А та 8В класів

із зарубіжної літератури
(27.04.2020 - 01.05.2020)
Читаємо та конспектуємо біографію ст.270-271 -Барбара Космовська. Читати роман Буба ст.271-284. Письмово відповісти на запитання ст.284 (перевір себе №4)

Завдання для учнів 8А та 8В класів

з російської мови
(27.04.2020 - 01.05.2020)
Контрольний, письмовий переказ (пишемо у зошитах) текст переказу ст.223 - впр.615 - Храбрость.

Завдання для учнів 1-го класу

(27.04.2020 - 01.05.2020)
Опрацьовуємо впр.1 ст.94, впр.1 ст.96 (словник у підручнику); проговорюємо впр. 2, 3 ст.94, впр.3, 4 ст.97; читаємо (прослуховуємо) впр.4 ст.95, впр.2 ст.96; оглядаємо впр.5 ст. 95; записуємо впр.6 ст.95; Виготовляємо великодню листівку впр.6 ст.97.
Друкований зошит: обводимо впр. С ст.32; обводимо листівку ст.47.

Завдання для учнів 2-го класу

(27.04.2020 - 01.05.2020)
Розпочинаємо нову тему: Seasons and clothes. Повторюємо впр 1 ст.100, вивчаємо пори року (словник у підручнику), слухаємо впр. 3 ст.100; Читаємо та відзначаємо впр.1 ст. 101.
Дкурований зошит: ст.82-83( впр.1 ст. 82 - підписуємо під малюнками  погоду; впр.2 ст.82 - дописуємо пропуски; впр.3 ст.82 - написати в яку пору року твій день народження, впр.1 ст.83 - підписати малюнки )

Завдання для учнів 3-го класу

(27.04.2020 - 01.05.2020)
Повторити вивчений матеріал, читати та письмово відповідати на запитання впр.4 ст.125. Написати повідомлення про літні канікули. Цей твір буде рахуватися як письмова контрольна робота!!!!

Завдання для учнів 4-го класу

(27.04.2020 - 01.05.2020)
Читаємо, вміти перекладати впр.1 ст. 181-182, виконуємо письмово впр.4 ст.183, письмово утворюємо питання впр.5 ст.183, читаємо впр.1 ст.184, письмово утворюємо запитання впр.3 ст.185.
Друкований зошит: впр.1, 2, 3 ст.120-121.

середа, 22 квітня 2020 р.

Завдання для учнів 1-го класу з англійської мови за період від 20.04.2020 по 24.04.2020

Оглянути впр.1 ст.92, читати впр.2 ст.92; оглянути впр.3 ст.93; записати впр.5 ст.93 у прості зошити;
Друкований зошит: обвести впр.В ст.31; та впр.А ст.34

Завдання для учнів 2-го класу з англійської мови за період від 20.04.2020 по 24.04.2020

Читати впр.5 ст.98; читати вміти перекладати впр.7 ст.99; читати, перекладати та вивчити впр.6 ст.99; Друкований зошит: виконати впр.1 ст.81.

Завдання для учнів 4-го класу з англійської мови за період від 20.04.2020 по 24.04.2020

Читати впр.4 ст.178 ( з допомогою аудіододатку прослухати правильну вимову); вивчити впр.3 ст.179-180; Відповісти на запитання впр.4 ст.180 - письмово; 
WB (друкований зошит) Виконати впр.1, 2, 3, 4 ст.118-119.

Завдання з англійської мови для учнів 3-го класу за період від 20.04.2020 по 24.04.2020

Оглядаємо, перекладаємо та конспектуємо впр.1, 2 ст.121; Письмово виконуємо впр.3 ст.121(потрібно утворити речення); читаємо впр.4 ст.122 та впр.7 ст.123.

Завдання з англійської мови за період від 20.04.2020 по 24.04.2020 (5Аклас)

Оглянути та усно відповісти на запитання впр.1 ст.203; виконати тести письмово впр.2 ст.203-204; законспектувати vocabulary box; 
Читати та вміти перекладати впр.3 ст.205, після тексту відповісти на запитання письмово; виконати  впр.4 ст. 206; читати впр.4 ст.207 та впр.6 ст.208-209.

Завдання з англійської мови за період від 20.04.2020 по 24.04.2020 (8А клас)

Опрацювати усно таблицю ст. 203; Виконати тести письмово ст.203-204; Оглянути ст.206, законспектувати vocabulary box; Вивчити таблицю ст.208; виконати письмово впр. 3, 4, 5, 6, 7 ст.209-211.

Завдання з російської мови на період із 20.04.2020 по 24.04.2020 (8А-8В класи)

У підручнику ст.199-202. Косвенная речь.  Вивчити правило ст.199 та законспектувати його, а також таблицю ст.200. Виконати впр.549, 550, 552, 556 - письмово; впр.553 - усно.

Завдання із зарубіжної літератури на період від 20.04.2020 по 24.04.2020 (8А-8В класи)

Готуємо біографію Річарда Баха, конспектуємо в зашити. (ст. 265-266); Читаємо та аналізуємо повість-притчу "Чайка Джонатан Лівінгстон". Записуємо план притчі у зошит. Повідомляю, що якщо хтось не здав попередні конспекти біографії, у вас є шанс їх здати))))))

вівторок, 14 квітня 2020 р.

Контрольная работа 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему: "Берегите здоровье"
Додаткова інформація знаходиться у підручнику ст.195-198.
Пишемо твір і надсилаємо у мережі Viber.)))

Контрольна робота із зарубіжної літератури

Із літератури бароко і класицизму
Варіант 1
Початковий рівень
1. Укажи характерну рису доби бароко
А Зображення внутрішньо гармонійної людини
Б утвердження образу ідеального монарха
В зображення внутрішніх суперечностей людини
Г чіткий розподіл жанрів на високі й низькі
2.  Укажи представника літератури бароко
А Тіртей                    Б Ф.Петрарка
В Дж. Донн               Г Данте Аліг’єрі
3.  Укажи особливість твору Мольєра «Міщанин-шляхтич»
А події в комедії відбуваються протягом року
Б події відбуваються протягом 1 дня
В у творі не виведено жодного персонажа з народу
Г у творі не виведено жодного персонажа-аристократа

Середній рівень
1.                   Установи відповідність між репліками з твору «Міщангин-шляхтич» і персонажами, яким вони належать
1 Отак собі міркують обмежені люди:               А Дорант                                                        
не мають навіть бажання видряпатися
 знизу нагору
 2 Удавати себе за шляхетного тепер
 ніхто не соромиться, і такий звичай
 дозволяє носити крадену назву                         Б Пан Журден   
 3 Я без міри вам вдячний, маркізо,
 за ваше піклування  про моє добро!                  В Клеонт  
 Воно належить тільки вам, так само,
 як і моє серце                                                        Г Пані Журден                                                        5..Установи послідовність подій твору «Міщанин-шляхтич»
А Вчителі Журдена сваряться між собою та розпочинають бійку
Б Журдена посвячують в мамам уші
В Журден влаштовує бенкет для Дорімени
Г Дорант позичає в Журдена 200 луїдорів
Достатній рівень
6. Що стало причиною виникнення доби бароко
77.    Назвіть позитивні риси характеру пана Журдена

Високий рівень (одне на вибір)
-                  Герой комедії «Міщанин-шляхтич», який мені найбільше сподобався
-                  -Яким я уявляю героя барокової поезії
-                  Чи актуальний твір Мольєра «Міщанин-шляхтич» у наш час?

Варіант 2

Початковий рівень
        1.     Укажи характерну рису доби класицизму
А Заборона використання прозової мови
Б розподіл жанрів на високі і низькі
Заборона вживання розмовних слів
Г орієнтація на добу Середньовіччя
2   2.     Укажи представників доби класицизму
А Мольєр                    Б Гомер
В  Сапфо                     Г Джон Донн
    3.     Укажи назву театру Мольєра
А «Глобус»                        Б «Театр Короля-Сонця»
В «Придворний театр»    Г «Блискучий театр»
Середній рівень
4.     Установи відповідність між репліками з твору «Міщангин-шляхтич» і персонажами, яким вони належать
1  Коли я кажу «Ніколь, принеси мені
пантофлі та подай мені мого нічного                        А пані Журден
ковпака», - то це проза?
2 Хіба ж розум наш не повинен керувати                  Б пан Журден
всіма нашими почуттями?
3 Нерівний шлюб завжди нещасливий.                      В Клеонт
Не хочу я, щоб зять дорікав моїй дочці ріднею…    Г вчитель філос.
5..Установи послідовність подій твору «Міщанин-шляхтич»
А Пан Журден вихваляється перед вчителями своїм одягом
Б Журден відмовляє Клеонту віддати за нього доньку
В Ковєль сватає Люсіль за ситна турецького султана
Г Вчитель філософії проводить Журдену урок.
Достатній рівень
6. Які особливості літератури класицизму ви знаєте?
7. Назвіть негативні риси пана Журдена
Високий рівень (одне на вибір)
-                  Герой комедії «Міщанин-шляхтич», який мені найбільше сподобався
-                  -Яким я уявляю героя барокової поезії
-                  Чи актуальний твір Мольєра «Міщанин-шляхтич» у наш час?

Задание по русскому языку для учеников 8А-8В классов

за період з 13.04.2020 по 17.04.2020
Проводимо контрольну роботу 16.04.2020

Завдання із зарубіжної літератури 8 клас

за період з 13.04.2020 по 17.04.2020
1. Проводимо контрольну роботу 15.04.2020.
2. Опрацьовуємо статт. ст.255., читаємо, конспектуємо біографію ст.255-257., Читаємо, складаємо план повісті-казки "Маленький принц" ст.257-264.

Завдання з англійської мови 8Аклас

на період з 13.04.2020 по 17.04.2020
Нова тема: Geographical outlook. Виконуємо письмово впр.1ст.200( читаємо, перекладаємо), письмово впр.2 ст.200, оглядаємо та вивчаємо таблицю ст.201( означений артикль), письмово впр.3 ст.201, 4 ст.202, виконуємо усно впр.5 ст.202.. 
Готуйтеся до тесту з означеним артиклем!!!!!
Буде оголошений 15.04.2020

Завдання для учнів 5-го класу (англійська мова)

за період з 13.04.2020 по 17.04.2020
Переходимо до нової теми. Discover the UK. Читаємо та перекладаємо впр.2 ст.194; Читаємо і виконуємо впр.3 ст.195; Читаємо, перекладаємо впр. 5 ст.196, виконуємо письмово впр.6 ст.197; оглядаємо та вивчаємо таблицю ст.197, виконуємо письмово впр.1, 2, 4 ст.198-199.

понеділок, 13 квітня 2020 р.

Завдання для учнів 4-го класу с.Городище

за період від 13.04.2020 по 17.04.2020
Дорогі четвертокласники, не забувайте вчасно виконувати завдання та надсилати мені ваші роботи... 
Читаємо, перекладаємо та записуємо впр.1 ст.169, впр. 5 ст.171,впр. 1 ст. 174; читаємо впр. 2 ст.169,впр. 5 ст.171,впр. 1 ст.174-175; виконуємо письмово впр.3 ст.170, впр.6 ст.173, впр. 2ст. 176.
WB(друкований зошит) ст. 114-117.

Завдання для учнів 3-го класу

за період від 13.04.2020 по 17.04.2020
Дорогі третєкласники, повторюю, що потрібно вчасно надсилати  зроблені завдання, не забувайте!!! Читаємо впр.3 ст.115, вміти перекладати; повторюємо професії впр.1 ст.116; виконуємо впр.2 ст.116 усно; читаємо, перекладаємо, записуємо впр.1 ст.118; читаємо, перекладаємо впр.2 ст.118; виконати письмово впр.3, 4, 6, 7 ст.119-120( у простому зошиті)
WB: (друкований зошит) ст.70. Працюйте плідно))) Будьте здорові!

Завдання для учнів 2-го класу (с.Городище)

на період від 13.04.2020 по 17.04.2020
Дорогі учні та їх батьки, дякую за плідну роботу, ви молодці))))
На цей тиждень ми виділяємо час для Story Time (ст. у підручнику 94-95) завдяки аудіододатку (ось є посилання https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/) слухаємо історію, після цього зачитуємо речення з підручника та перекладаємо усно. Знову ж таки слухаємо впр.5 ст.95 і читаємо вірш. Після цього виконуємо впр. у друкованому зошиті ст.79 згідно до прочитаної історії.
Далі виготовляємо власне портфоліо ст. у підручнику 96 (робимо тарілку і замальовуємо що ми любимо їсти, проконтролюйте щоб кожен продукт був підписаний, і вміти його називати. У друкованому зошиті ст.80 виконати.)))) Будьте здорові!

Завдання для учнів 1-го класу (с.Городище)

на період від 13.04.2020 по 17.04.2020
Дорогі першокласники, ми розпочинаємо нову тему ст. у підручнику 88 - It's Spring . Завдяки словнику у підручнику перекладаємо та вчимо впр. 1 ст.88; виконуємо усно впр. 3 та 4 ст.89; у простих зошитах відтворюємо письмово впр.5 ст.89; Читаємо впр.1 ст.90 (з допомогою словника у підручнику перекладаємо); Ще раз нагадую, для кращого сприйняття скачайте аудіододаток до підручника (http://www.urok.net.ua/1-klas/anglijska-mova-1-klas--avt-byelyayeva-t-yu-tov-vidavnictvo-gramota-2018-2.html) ось є посилання, читаємо + слухаємо впр.2, 4 ст.90-91; відтворюємо у простому зошиті  впр. 6 ст.91;
WB (друкований зошит) ст.31(обводимо і розфарбовуємо) + на ст.47 є листівка до Happy Mother's Day - також обводимо і розфарбовуємо)))) Працюємо плідно та не забуваємо надсилати виконані завдання мені у групу)))) Будьте здорові!

неділя, 5 квітня 2020 р.

Завдання для учнів Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2

(06.04.2020 - 10.04.2020)

3Б клас: 

Оглянути і повторити впр. 1 ст. 112; письмово відповісти на запитання впр. 2 ст. 112; письмово виконати впр. 3 ст. 113, читати впр. 5 ст. 113;  Опрацювати ст. 114 - Future (майбутній час) 

Ось презентація по темі http://www.myshared.ru/slide/610753/ ( вибачаюся але презентація містить російську мову)
Читати впр. 3 ст. 115; WB ст. 68-70.


5А клас:

Читати впр. 2 ст.190-191; виконати письмово впр. 4, 5 ст 192; Виконати додатково

Читати впр. 2 ст.194; виконати впр. 3 ст.195; читати впр. 5 ст. 196; записати слова vocabulary box у словники.

8А ( англійська мова)

Виконати усно впр. 1 ст. 194; читати впр. 3 ст. 195; проект впр. 4b ст. 196; записати у словники vocabulary box;  читати впр. 7а ст.197.


8А -8В класи ( Зарубіжна література)

Опрацювати ст. 222-227; Читати, законспектувати біографію Мольєра ст. 228-230; записати визначення ст. 231; Читати п'єсу "Міщанин-шляхтич" - написати план до нього, ст. 231-254. 
Ось презентація, перегляньте: https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroki-komedi-molera-mischanin-shlyahtich-21565.html


8А-8В класи ( російська мова)

Законспектувати правило ст. 183; виконати впр. 502 ст. 183; впр. 504 ст. 183; читати впр. 506 ст. 184; виконати впр. 509а ст. 185; ознайомлюємось з таблицею ст. 186; впр. 512-514 ст. 186-187; впр. 517 ст. 188; Завдання з англійської мови для учнів 1-4 класів СЗШ І-ІІІст. с. Городище

(06.04.2020 - 10.04.2020)

1 клас: Читати впр. 1, 2 ст. 84; вчити впр. 4 ст.85; написати впр. 6 ст.85. ось словник вам на допомогу 


Повторити впр.1, 2, 6 ст.86-87; Друкований зошит - обвести впр. В ст.29, виконати ст. 30 ( впр. 1 ст.30 - поставити галочки, впр. 2 ст 30 - написати одним словом і намалювати своє меню)


2 клас: 

Читати впр. 2, 4 ст 92 ( не забувайте що є аудіододаток до підручника, скиньте і слухайте) впр. 4 ви не лише читаєте а й відповідаєте на запитання. WB ( друкований зошит ) впр. 1, 2 ст.77. Вправи на читання:
3 клас: 

Оглянути і повторити впр. 1 ст. 112; письмово відповісти на запитання впр. 2 ст. 112; письмово виконати впр. 3 ст. 113, читати впр. 5 ст. 113;  Опрацювати ст. 114 - Future (майбутній час) 

Ось презентація по темі http://www.myshared.ru/slide/610753/ ( вибачаюся але презентація містить російську мову)
Читати впр. 3 ст. 115; WB ст. 68-70.

4 клас:

Записати у словник впр. 1 ст. 163; читати впр. 2 ст.163; виконати письмово впр. 3 ст.164, 4 ст. 165; записати у словник впр. 1 ст. 166; виконати письмово впр. 2 ст. 166-167; виконати усно впр. 4, 5 ст. 168. Додатково виконати 
WB: 110-113.